Dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay có thể từ 6 -6,2%, song Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng cấn đối ngân sách vẫn là vấn đề quan ngại, và chi trả lãi vay nợ công đang lấn át các khoản chi tiêu khác.Ngoài các khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh vẫn còn nhiều các khoản nợ tiềm ẩn chưa được thống kê một cách đầy đủ...