Nghịch lý Việt Nam bán than rồi lại nhập than càng nhiều; Nickel rớt giá thảm hại, Indonesia đóng cửa hàng chục nhà máy; Tôm Việt tìm đường 'bơi' vào các thị trường thế giới; Doanh nghiệp Việt góp phần vào tăng trưởng kinh tế Campuchia