2017 được đánh giá là năm không hề an toàn. Hàng loạt các vụ tấn công mạng diễn ra trên toàn thế giới, nhiều vụ rò rỉ dữ liệu gây ảnh hưởng tới hàng tỷ người bị phát giác.