Tâm lý dè chừng Trung Quốc cùng sự phản đối của người dân địa phương đang khiến nhiều đại dự án xây dựng của Bắc Kinh ở nước ngoài đối mặt nguy cơ đổ vỡ.