Chim va vào máy bay, trâu bò lọt vào đường băng, một người say rượu vào động cơ máy bay để ngủ... là những sự cố hy hữu làm hư hỏng máy bay, thậm chí phải hủy chuyến bay trong mấy năm gây đây.