Được vay tiền để sửa chữa, xây dựng nhà; photo hộ khẩu chứng thực; dừng đào tạo trình độ cao đẳng; Bị xử lý hình sự nếu trốn tránh thi hành nghĩa vụ và nhiều các quy định khác sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 2 này. Xin giới thiệu đến bạn đọc những quy định nổi bật.