Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, trị giá hàng hóa nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm 2016 là 23,01 tỷ USD, giảm 5,7%. Những nhóm hàng nhập khẩu chính gồm: