Cuộc bầu cử dân chủ ở Myanmar vẫn còn không ít ẩn số. Xin điểm qua vài gương mặt và đảng phái có ý nghĩa quyết định đến kết quả bầu cử.