Việc phá giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đã giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn nguyên liệu rẻ hơn, cạnh tranh hơn. Điều này sẽ đẩy mạnh xuất khẩu cho nhiều mặt hàng như dệt may, da giày.