Dùng đòn bẩy tài chính hay vay ký quỹ công ty chứng khoán ( Margin) luôn là một khẩu vị không thể thiếu đối với nhà đầu tư/ đầu cơ trên thị trường chứng khoán.