Tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), dệt may và da giày thuộc nhóm ngành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất của Việt Nam.