Căng thẳng ở một số khu vực trên thế giới rất dễ châm ngòi cho cuộc chiến giữa các cường quốc.