TPP gồm 30 chương đàm phán, nội dung có thể trải dài đến hàng nghìn trang và phải mất vài tuần thậm chí vài tháng để công bố chi tiết kể từ khi kết thúc đàm phán.