Một số chia nhỏ ra và nhờ người nhà mang hộ, số khác dùng quầy đổi tiền ở Hong Kong, trong khi có người liều lĩnh mang cả vali tiền hay quấn tiền quanh người để đạt mục đích.