Tổng thống Mỹ Barack Obama không thể hiện sự ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ trong bài phát biểu thông điệp liên bang, nhưng ông thể hiện sự phản đối mạnh mẽ nhắm vào các ứng viên Đảng Cộng hòa.