Nhu cầu về sản phẩm gỗ của thế giới tăng, tạo đà cho xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng hai con số.