Bộ Công Thương dự báo năm 2016 nhu cầu than sẽ tăng cao, do vậy cần tập trung sản xuất than đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện.