Đây là hướng xử lý các ngân hàng mà NHNN đã mua 0 đồng và ứng vốn trong thời gian qua được TS. Cấn Văn Lực đưa ra tại “Hội thảo khoa học đánh giá kết quả tái cấu trúc ngân hàng và xử lý nợ xấu” diễn ra chiều 6/10.