Không nổi danh bởi những thương vụ đầu cơ lẫy lừng như nhiều tên tuổi khác, William O’Neil thành công và gắn bó cả cuộc đời với TTCK như một nhà nghiên cứu, phân tích. Quan trọng là thành quả nghiên cứu của ông có ứng dụng vô cùng lớn