Tuổi Trẻ xin giới thiệu thêm nhiều góc nhìn về cơ hội cùng những vấn đề mà nền kinh tế VN sẽ phải đối diện khi tham gia sân chơi TPP.