Trong 8 tháng, trong khi cả nước ghi nhận nhập siêu 3,6 tỷ USD, nhập siêu từ thị trường Trung Quốc gấp 6,2 lần con số này, đạt mức 22,3 tỷ USD