Quý I/2017, Việt Nam chi gần 3,2 tỷ USD nhập điện thoại, máy vi tính từ Trung Quốc; ADB trước thách thức mới tại châu Á – Thái Bình Dương; Đầu tư gần 315 triệu USD, góp phần cải thiện bền vững cơ sở hạ tầng; Tổng dư nợ cho vay nông nghiệp công nghệ cao đạt 26.000 tỷ đồng