Theo số liệu mới nhất của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Tây Ban Nha trong Quý I năm 2019 đạt 791,9 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.