Từ sau khi chiến dịch “Truyền thống và chất lượng thịt châu Âu” vào thị trường Việt Nam, nhập khẩu thịt bò, heo đông lạnh nguồn từ Liên minh châu Âu (EU) vào Việt Nam đã tăng hơn 70 lần từ năm 2012 – 2014.