Tháng 6/2016, cả nước đã nhập khẩu 75,1 nghìn tấn xơ, sợi dệt các loại, trị giá 145 triệu USD, giảm 0,4% về lượng, nhưng tăng 5,6% về trị giá so với tháng 5/2016 – đây là tháng thứ hai kim ngạch tăng trưởng liên tiếp.