Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) thông báo đấu thầu nhập khẩu 750.00 tấn thêm vào 1,8 triệu tấn. Trong đó, NFA đang tìm giá chào từ chính phủ Việt Nam để cung cấp gạo xay xát kỹ 25% tấm như một động thái chuẩn bị cho hiện tượng El Nino kéo dài.