Nhập khẩu khí hóa lỏng tháng 5/2018 đã tăng trở lại sau khi giảm 25,1% trong tháng 4/2018. Giá khí tại thị trường nội địa cũng điều chỉnh tăng kể từ ngày 1/6.