Ước tính tiêu thụ dầu thực vật trung bình mỗi người năm 2014 ở mức 9,55 kg, thấp hơn so với mức trung bình 13,5 kg của thế giới. USDA Post dự báo tổng nhập khẩu dầu thực vật trong năm marketing 2014/15 của Việt Nam đạt 820.000 – 830.000 tấn.