Chứng chỉ Halal là 1 loại chứng chỉ xác nhận rằng Sản phẩm nào đó đạt yêu cầu về các thành phần và điều kiện sản xuất đáp ứng yêu cầu của Kinh Qua'ran và luật Shariah.Halal không phải là chứng nhận về mặt chất lượng hay kỹ thuật. Mục tiêu của chứng nhận Halal nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất hay chế biến theo đúng yêu cầu của kinh Qur'an và luật Shari'ah của người Hồi giáo.Theo Giám đốc điều hành Trần Xuân Giáp của Văn phòng Chứng nhận Halal (Halal Certificati on Agency - HCA ), không phải mọi DN đều hiểu đúng và phát huy ưu thế của việc được cấp chứng nhận này.