Thay vì thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc, đà trượt giá của nhân dân tệ làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu kim loại toàn cầu.