Số lượng Startup ở Trung Quốc vẫn đang bùng nổ, thu hút nguồn vốn khổng lồ đổ vào thị trường. Nhưng điều khác biệt ở đây là các Startup Trung Quốc bây giờ muốn nhận tiền đầu tư bằng đồng Nhân dân tệ, thay vì USD.