Cánh cửa cho người nhập cư vẫn đang mở rộng ở Singapore. Nhưng người nhập cư phải “chất” cả văn hóa lẫn tay nghề.