Ngoài hình dáng siêu mỏng, siêu méo, nhiều ngôi nhà rộng chưa đầy 5 m2 được xây tới 4 tầng ngày càng xuất hiện nhiều ở thủ đô.