Các kiến trúc sư tại Hà Lan vừa ra đời những ngôi nhà nổi trên sông. Đây chính là giải pháp cho tình trạng thiếu đất xây nhà ở quốc gia này.