Đó là dự báo của VinaCapital đưa ra tại Hội nghị các nhà đầu tư VinaCapital năm 2016.