Vì sao những tay chơi tài chính quốc tế lại chọn thị trường London và ở trong thời điểm này?