Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ý đang khiến các nhà đầu tư toàn cầu hoảng sợ.