Chỉ số môi trường kinh doanh (BCI) của các công ty Châu Âu đã cải thiện đáng kể do các nhà đầu tư kỳ vọng Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU có thể mang lại triển vọng trong tương lai.