"Bong bóng" bất động sản liệu sẽ có xảy ra vào năm 2016 hay không? là câu hỏi khiến nhiều người mua nhà cũng như các các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước phải quan tâm trong bối cảnh giá nhà đất có xu hướng tăng cao.