Chiến tranh đã lùi xa 40 năm nhưng bao giờ cũng vậy, ngày 30/4 lịch sử luôn là một thời điểm đầy cảm xúc trên mảnh đất hình chữ S, nhất là đối với những người mà “đời lính” được nối dài trong một sứ mệnh khác: doanh nhân – người lính thời bình. Xin giới thiệu cuộc trò chuyện sau đây với cựu chiến binh, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) Nguyễn Xuân Đình về những trải nghiệm của ông ở cả hai phần đời gian khó nhưng vinh quang và thật đẹp.pẻ