Hẹn gặp rồi lại cáo lỗi vì phải đi công tác, lúc ra miền Trung, khi lên Tây Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp Thương mại BMC Nguyễn Văn Ngọc giải thích: "Các dự án của BMC rải khắp các tỉnh nên tuần nào tôi cũng phải đến công trình".