Chị Nguyễn Thị Thanh tâm sự: Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, chị và chồng phải trải qua rất nhiều công việc khác nhau để mưu sinh...