Bạn chỉ cần tìm ý tưởng cho sản phẩm của mình và quảng bá sản phẩm. Nền tảng này giúp bạn hoàn thành những công việc còn lại, ngay cả giao hàng cho khách hay đổi trả sản phẩm sau khi bán.