Ông Nguyễn Mạnh Thắng - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.