Cơ cấu nhập khẩu của VN từ thị trường Trung Quốc có khoảng 60% là nguyên vật liệu, trên 30% cho máy móc thiết bị và chỉ gần 10% cho tiêu dùng...