8 tháng đầu năm nay, huy động bằng ngoại tệ trên địa bàn TP HCM tăng hơn 12% nhưng tín dụng giảm 2,6% dù lãi suất ở mức rất thấp so với VND.