Ông Trương Đình Tuyển - cố vấn cao cấp đàm phán thương mại, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam đặt câu hỏi cho ngành sữa về năng lực cạnh tranh khi TPP hiệu lực, Ông Hải – Phó TGĐ TH True Milk thừa nhận đây là câu hỏi khó!