Phụ nữ làm việc quá giờ quy định giúp tăng thu nhập, nhưng có nguy cơ bị tiểu đường, theo nghiên cứu mới công bố.