Báo cáo mới đây của Trung tâm nghiên cứu BIDV cho biết, đến cuối năm 2015, nợ công/GDP của Việt Nam ở mức 62,2%, áp sát ngưỡng kiểm soát 65% của Quốc hội.