Trong giai đoạn năm 2008-2018, gần 320 tỷ USD vốn của Trung Quốc đã đổ vào lục địa già.